Vår nya adress! Our new adress!

Vi har flyttat vår blogg till en ny adress! Klicka dig vidare på denna länk för att fortsätta följa vårt äventyr! Ses där 🙂

We have moved our blog to a new address! Click on this link to continue to follow us on our adventure! See you there 🙂

Vår anka glömde vi på ankträffen i Stockholm, men vi fick några nya av en snäll jultomte på flygplatsen i Frankfurt! We forgot our duck at the ancap-meeting in Stockholm, but we got a few new ones from a kind Santa Claus at Frankfurt airport!

Ankor på vift 🙂 Ducks on the loose 🙂